Regulamin

Regulamin

W trosce o kulturę i wysoki poziom dyskusji w portalu makarov.pl wprowadzamy niniejszy Regulamin.

1. Użytkownicy portalu makarov.pl mają prawo do umieszczania komentarzy do publikacji znajdujących się na portalu.
2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji dotyczącej tematów materiałów publikowanych na stronach portalu makarov.pl.
3. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między uczestnikami dyskusji.
4. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem pkt. 5. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, obraźliwych wobec wiary i przekonań religijnych, są obsceniczne, propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne.

6. W komentarzu zabrania się używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe bądź obraźliwe.
7. Umieszczanie treści reklamowych w komentarzu jest zabronione.
8. Komentarz nie służy wytykaniu błędów redaktorom, a jedynie wyrażeniu opinii na poruszony w materiale prasowym temat.
9. Komentarze powinny być napisane zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego.
10. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z pkt. 5, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wypowiedzi nie związane z tematem materiału redakcyjnego będą przez Administratora usunięte.
11. Autor strony interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy należy usunąć.